Visit Västerbotten – Projekt ”AC Hållbar Export ”

Uppdrag:

Mitt uppdrag var att erbjuda upp till 10 företag i Västerbotten kunskapshöjning inom marknaden för turism samt expertishjälp kring paketering och produktutveckling. Syftet med affärsutvecklingen var att hjälpa företagen att exponera sina produkter på marknaden. 

Beställare: Region Västerbotten Turism
Plats: Västerbotten, från Umeå till Tärnaby
Deltagare:  företagare + 3 turistiska organisationer som Gold Of Lapland, South Lapland och Visit Umeå

Referens:

ANDREW SUTHERLAND, Turismsstrateg / Tourism Strategist Västerbotten