Föreläsning och Workshop om den tyska resemarknaden

Uppdrag:

Mitt uppdrag var att hålla i en workshop och en föreläsning som bidrag till mer kunskap om den tyska resemarknaden. Till denna uppdrag ingick att mer specifikt bidra med information om Tyskarnas resevanor, vilka som säljer resor på den tyska marknaden samt hur dessa bokas. Jag bidrog även med kunskap om prissättning för möjliga distributionskanaler. 

Beställare: Göta kanalbolag AB
Plats: Karlsborg
Deltagare: Ca 60 personer


Referenser:

Anna Meyer fd Marknads- och Informationschef på Göta kanalbolag.

Götakanal.jpg