DERTOUR Academy 2011 Sverige

Information:

Dertour Academy var en utbildning för resesäljare som arrangerades årligen i mer än 30 år. 600 top resesäljare från Tyskland, Österrike och Schweiz bjöds årligen in på DETOUR evenemang  med syftet att få information och utbildning om DETOURS reseprodukter som finns i hela världen. Enligt tidigare prognoser brukade Dertour Academys utbildningar genererade närmare en 40-procentig ökning av antalet turistnätter sett under en tvåårsperiod.
 

Uppdrag:

Mina uppgifter under Dertours arrangemang var övergripande ansvar för planering, organisation och genomförandet av Academyn huvudevenemang samt informationsresor i samband med arrangemanget till Swedish Lapland. Jag var även Kommunikatör för Dertours marknadsavdelning mot Visit Sweden.

Beställare: Visit Sweden & Kiruna Lapland EF
Plats: Kiruna & Göteborg
Deltagare: 750 personer

Referens:

Cornelia worked as the project manager for the main event in Kiruna during DerTour Academy in Sweden 2011. The project was owned by DMO Kiruna Lapland, where I at that time was the managing director and Cornelia reported directly to me. 

The Academy was an success, both when it comes to the program, the coordination and also keeping this large event with approx 700 persons within budget, all which was the main responsibility for the project manager . The direct feedback and also the following evaluation from DerTour showed that is was a much appreciated Academy both the program, the planing, coordination and the hospitality shown by the destination.”

– Erika Mattsson, VD, Kiruna Lappland