Studieresa för resesäljare

Information:

Syftet med denna studieresa var att förmedla produktinformation om Skåne, Blekinge & Smålands län till potentiella resesäljare från Österrike. Resans omfattning var fyra dagar bestående av 10 besöksmål. Besöken gjordes bland annat till  Vildmark i Värmland, Öland, Karlskrona, Jönköping, Ronneby & Malmö. Uppdraget beställdes av Turistorganisationerna i Skåne, Blekinge & Småland.

Uppdrag:

Mitt uppdrag var att planer, arrangera samt genomföra samtliga delar av projektet. Till detta hörde organisering av resor till ungefär 12 personer samt daglig projektledning och kommunikation med samtliga besöksmål och gäster före, under och efter resan.

Beställare: Turistorganisationerna i Småland, Skåne & Blekinge
Plats: Småland, Skåne & Blekinge
Deltagare: 12 personer