Lena Andersson

”Vi har länge haft ett gott samarbete med Cornelia både i samband med Dertour Academy i Kiruna där Cornelia var vår kontaktperson samt i arbetet med att finna nya besöksmål i Skåne i syfte att utveckla och öka antalet gästnätter. Cornelia har dessutom medverkat som sakkunnig bedömare av produkter framtagna i en av de destinationsutvecklingsprocesser Skåne genomfört.”

– Affärsutvecklare @ Travel Trade Tourism in Skåne