Karin Ekebjär

”Cornelia Lohf har anlitats för att arbeta direkt mot reseagenter i Berlin för att få till affärsuppgörelser mellan dem och länets företag. Två föreläsning om affärer med tysktalandemarknader. Totalt cirka 70 åhörare. Två workshops om prissättning, prisstrategi och paketering. Individuella besök hos drygt 40 företag.”

– Turismsamordnare, Regionförbundet i Kalmar län