När är ett företag exportmoget?

Att exportera din turistprodukt kan ha många fördelar. Det ger ett breddat kundunderlag som ger möjlighet till ökad lönsamhet. Det kan också vara ett mycket bra sätt att förlänga säsongen. 

En förutsättning för att din verksamhet ska ha möjlighet att slå igenom internationellt är dock att den är exportmogen. Det finns vissa grundförutsättningar som du bör beakta innan du väljer att marknadsföra ditt företag internationellt. Hur vet du att ditt företag är exportmoget? Du kan börja med att beakta följande frågor:

  • Språk – Vilka språkkunskaper finns i företaget? Kan kunden kommunicera med er? 
  • Standard – kan du erbjuda vad utländska besökare förväntar sig? Har du tagit reda på vad din målgrupp vill ha? 
  • Websidor och informationsmaterial – På vilka språk kan kunden få information, hur kan kunden boka, kan kunden få svar på förfrågningar inom 8 timmar? 
  • Lagar och regler – Följer företaget de lagar och regler som gäller? Resegaranti vid försäljning av paketresa, nödutgångar, hälsovårdsmyndighetens krav etc… 
  • Perspektiv – Vad är din roll? Ska du arbeta själva mot den utländska marknaden eller passar ditt företag bättre som en del av ett större paket? 
  • Prissättning – Kan du prissätta dina produkter minst ett år i förväg? Har du marginaler för provision (vanligtvis 12-30%)?
IMG_0782.jpg