Coaching - naturen som arena

I vårt allt mer komplexa och snabbt föränderliga samhälle har behovet av personlig utveckling ökat. Alla ställs vi inför ett större ansvar och allt fler beslut att fatta, stora och små, privat och yrkesmässigt. Vi lever i ett samhälle där förändringar sker snabbt och kravet på att kunna anpassa sig till dessa förändringar och att lära nytt är ständigt närvarande.

Coaching handlar för mig om att hitta sin väg, att hitta sin kreativitet, drivkrafter, förmågor och styrkor. 

Coaching bygger på att ställa frågor, skapa utrymme för reflektion, spegla och ge feedback för att skapa ökad medvetenhet, eget ansvar och fördjupat lärande. Coaching utmanar föreställningar och gränser som hindrar klienten i livet.

Som coach vill jag arbeta som en slags agent med uppdrag att hjälpa andra att skapa förändringar. Det kan handla om förändringar i livet så som bättre hälsa, stärkt självkänsla, konflikthantering, stresshantering, yrkesmässig karriär eller vägval, relationer till nära och kära, relationer till arbetskollegor och arbetsledning . Det kan handla om livets små och livets stora frågor.

Jag ska erbjuda unik coaching med naturen som arena. Promenera genom skogen, sitta på en äng eller vid en älv. Bekvämt på en fåtölj i min skog eller på en filt någonstans i naturen. Jag vill använda naturens energi, trädarnas kommunikation, stillheten och ro.