B2B projekt inom den tysktalande marknaden

Uppdrag:

Uppdraget bestod av två separata workshops och föreläsningar. Föreläsningarna handlade främst om  hur köpbeteenden ser ut på den tysktalande marknaden, samt prissättning till utländska researrangörer.

Frågor som besvarades med hjälp av den första föreläsningen och workshopen var följande: 

  • Vilka destinationer efterfrågas?
  • Passar destinationens produkter till efterfrågan på den kommersiella marknaden?
  • Hur bokas en resa till/genom Skandinavien?
  • Hur jobbar en turoperatör i dem tysktalande länder Tyskland, Österrike och Schweiz?
  • Hur fungerar distributionen i ett kommersiellt försäljningsnät?

Föreläsning och workshop två hade temat rätt prissättning till utländska researrangörer. Punkter som bearbetades i denna föreläsning och workshop var följande: 

  • SWOT analys
  • Handlingsplan
  • Priskalkyl            
  • Prisstrategi

Beställare: Regionförbund i Kalmar län
Plats: Kalmar, Öland, Glasriket, Vimmerby, Västervik & Oskarshamn
Deltagare: 70 företag

Referens:

”Cornelia Lohf har anlitats för att arbeta direkt mot reseagenter i Berlin för att få till affärsuppgörelser mellan dem och länets företag. Två föreläsningar om affärer med dentysktalandemarknader. Totalt cirka 70 åhörare. Två workshops om prissättning, prisstrategi och paketering. Individuella besök hos drygt 40 företag.”

– Karin Ekebjär,  Turismsamordnare,  Regionförbundet i Kalmar län